IT bezpečnosť

Analýza, implementácia a audit procesov v oblasti IT bezpečnosti a ochrany údajov.

Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov prináša významné zmeny a nové povinnosti pre každého, kto spracováva, či určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov fyzických osôb. Povinnosti ako napríklad registrácia informačného systému, povinnosť určiť v definovaných prípadoch zodpovednú osobu, vypracovať a implementovať bezpečnostný projekt informačného sytému sa môžu týkať spoločností prevádzkujúcich webshop, systém zákazníckych kariet, CRM systém či akékoľvek internetové stránky s možnosťou registrácie návštevníkov. Vyhnite sa pokutám a poverte zodpovednosťou certifikovaných špecialistov.

 • registrácia informačného systému
 • certifikovaná zodpovedná osoba
 • bezpečnostný projekt informačného systému
 • školenia pre poučenú osobu
 • sprostredkovateľ spracovania osobných údajov
 • Analýza povinností Vašej spoločnosti:

  • analýza povinností Vašej spoločnosti vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z.z.
  • analýza používaných informačných systémov v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov
  • dokumentácia a zoznam povinností

  50,- EUR


Aktivity firemnej IT bezpečnosti a ochrany údajov.
Kontrola prístupu k obsahu a zabezpečenie e-mailovej komunikácie proti zneužitiu.
Analýza a návrh implementačných opatrení podľa normy ISO/IEC 27002:2005 pre informačnú bezpečnosť.
Zrealizujeme a implementujeme bezpečnostné mechanizmy a procedúry.
Pravidelným auditom vyhodnotíme úroveň a efektivitu dosiahnutej úrovne IT bezpečnosti a pretrvávajúcich rizík.
Vypracujeme a pravidelne aktualizujeme plány a návrh opatrení pre BCM (Business continuity management).

Máte záujem ?

Radi prediskutujeme Vaše požiadavky a naše návrhy ako ich za čo najlepšiu cenu zrealizovať.